สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


5 August 2559
1247

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและข้าราชการต่างๆ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 40 นาย นำโดย  พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” เรื่อง “e-Government by EGA” ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงาน ของ EGA เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1075971982472442