เตรียมความพร้อมสู่ Open Data Cross Countries Hackathon


2 August 2559
742

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม International Event การประชุม Online Conference แลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศไทย ไต้หวัน และอินโดนิเซีย ในหัวข้อ    การบริการสาธารณะ เกษตรกรรม และศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้ 
•    คุณอธิบดี เขมะประสิทธิ์ จากบริษัท Yak Start C0., Ltd.  หัวข้อ : การบริการสาธารณะ 
•    คุณอัญญดา เพ็ญพร นักวิชาการสถิติการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หัวข้อ : การเก็บข้อมูลทางเกษตรกรรม 
ร่วมด้วย Mr. Hikmat Darmawan, Deputy of Executive Board Koalisi Seni ประเทศอินโดนีเซีย และ Mr. Davis Hsu, General Manager, Environment Management Consultants Technologies Inc. ประเทศไต้หวัน โดยข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนกิจกรรมฯ จะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำกิจกรรม Open Data Cross Countries Hackathon ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 และผู้ชนะของแต่ละประเทศจะเข้าร่วมรับรางวัลในงาน Asia Pacific Open Data Summit 2016 ในวันที่ 7 กันยายน ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1075097699226537

ป้ายกำกับ : open data Cross Countries Hackathon