ประเทศศรีลังกา เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


1 August 2559
844

นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐฝ่ายการเงินและบัญชี จากประเทศศรีลังกา ในหลักสูตร Modern Internal Audit procedures and Internal Controls through Computer Assisted Audit Technics จำนวน 30 ท่าน

นำโดย Mr. Dilhan Virendra Goonetilleke Management Consultant Postgraduate Institute of Management (ที่ปรึกษา PIM) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” เรื่อง “e-Government by EGA”

ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงาน ของ EGA เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1073302429406064