รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ GovChannel แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ


23 July 2559
1046

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในหลักสูตร Smart PR ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ GovChannel และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริการ GovChannel ไปยังประชาชนทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริการดังกล่าวต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1067659426637031