สัมมนา GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ​ณ จังหวัดมหาสารคาม


8 July 2559
1009

 

EGA เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สานต่อการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค กับการพัฒนาศูนย์กลางการบริการภาครัฐสู่ประชาชน GovChannel ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมให้ความรู้งานบริการต่างๆ ของ EGA ตั้งเป้าปีนี้ 4 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดัน จ.มหาสารคาม สู่จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค  
 

โดยการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาจ.มหาสารคามสู่การเป็น Smart City และ Happiness City ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานของหน่วยงานราชการ และการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 

พร้อมกันนี้ EGA จึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม ติดตั้งตู้ Government Kiosk หรือ ตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐไว้บริการประชาชนที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ใน เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1058558464213794

เอกสารแนบ

1

Press Release_ EGA Roadshow 8 July 2559

129 ครั้ง