อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Government Cloud Service รุ่นที่ 1


7 July 2559
669

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Government Cloud Service รุ่นที่ 1 เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7- 8 และ วันที่ 11-12 ก.ค. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจเทคโนโลยีของ Cloud Computing ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศ ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณภาครัฐ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สามารถเรียนรู้การบริหารจัดการระบบ Government Cloud ได้ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1057794264290214