EGA จับมือ สพฉ. และจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล ขับเคลื่อนอุบลฯสู่นครอัจฉริยะ


6 July 2559
1189

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลและการพัฒนานครอัจฉริยะจังหวัดอุบลราชธานี (Digital EMS and Smart City Project) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับระบบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดเพื่อให้สามารถส่งต่อความช่วยเหลือและดูและประชาชนหรือนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อย่างทันท่วงที

ดร.สมศักดิ์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า อุบลราชธานีพร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนผ่านโครงการที่ลงนามในครั้งนี้ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนบริการไปพร้อมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยอุบลราชธานีมีการปูพื้นฐานเรื่องพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนอยู่แล้ว วันนี้จึงพร้อมสานต่อให้งานเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคตต่อไป

ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุนเฉิน กล่าวว่า ในส่วนของบริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถือส่วนสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการครั้งนี้ได้และยังสามารถต่อยอดพัฒนาความคืบหน้าบริการในอนาคตต่อไปได้ด้วย โดยเฉพาะในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN)

นางไอรดาฯ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA มีความยินดีที่ได้ร่วมนำบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) มาช่วยเสริมการทำงานด้านการแพทย์ฉุนเฉิน ซึ่งนับเป็นงานสำคัญยิ่งต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม นอกจาก GIN แล้ว EGA ยังมีบริการอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้หน่วยงานภาครัฐอีกมากมาย เช่น บริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ หรือ G-Chat เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1057252184344422