EGA จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปพลิเคชันไทย ประกาศรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันภาครัฐแห่งปี


4 July 2559
1518

MEGA2015 Final

 

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปพลิเคชันไทย ประกาศรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันภาครัฐแห่งปี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015
โดยแอปฯ ที่ได้รับรางวัล มี 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทสุดยอดแนวคิด คือ แอปฯ ViaBus เพื่อติดตามรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์
2. ประเภทสุดยอดนวัตกรรม คือ แอปฯ SmartHealth for Chronic Kidney Disease เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังที่เชื่อมโยงกับระบบ Hospital Information System 

MEGA2015 เป็นโครงการสร้างนักธุรกิจเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ภายใต้โจทย์การบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่แนวคิดแรกเริ่ม บ่มเพาะและช่วยรวบรวมความคิด (Conceptual Ideas) ให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้สั่งสมประสบการณ์จนสามารถก้าวข้ามผ่านไปสู่กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก

ทั้งนี้ การสร้างกลุ่มนักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐให้ได้รับการยอมรับจากแนวคิด จนสามารถก่อตั้งเป็นธุรกิจได้นั้น ยังต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของภาครัฐอีกมากเนื่องจากยังมีเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เชื่อว่าการประกวด MEGA ในปีต่อๆ ไป จะสามารถคัดกรองแนวคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ได้มากขึ้น จนสามารถปั้นผลงานไปสู่ธุรกิจ StartUp ได้อย่างแท้จริง

สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบ
และสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1056228231113484

เอกสารแนบ

1