EGA เสวนา ช่องทางการประชาสัมพันธ์ จากรัฐบาลสู่ประชาชน งานเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NBT WORLD Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0


30 June 2559
1025

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรในงานเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NBT WORLD Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" เพื่อเสริมสร้างบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งบรรยายหัวข้อ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ จากรัฐบาลสู่ประชาชน โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

"รัฐบาลจะต้องปรับตัวเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของประชาชนด้วยเทคโนโลยี: ปฏิรูปประเทศสู่ประเทศไทย 4.0"

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1053864898016484