ก.กลาโหม เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


24 June 2559
1923

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม จำนวน 19 นาย นำโดย พันเอกศิริพงษ์ นิลจันทร์ ผู้อำนวยการกองการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่อง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” หรือ e-Government by EGA” อาทิ แนะนำ EGA, บริการต่าง ๆ ของ EGA และการนำบริการต่างๆ ของ EGA เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำหลักการ แนวคิดมาประยุกต์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจการให้บริการรวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสาธิตวิธีการใช้งานบริการของ สรอ. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ G-Chat และ G-News เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1050351061701201