ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Government จากประเทศญี่ปุ่นร่วมเสวนาหารือแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


31 May 2559
1356

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนนโยบายและประสานความร่วมมือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ต้อนรับ Mr. Toshiyuki Zamma ผู้เชี่ญชาญด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น (Executive Advisor to CIO, Advisor to CISO, Ministry of Finance) เพื่อเข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหารของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

ต่อมาในช่วงบ่าย Mr. Toshiyuki ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์ ๒๐๑๖”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้หัวข้อ Digital Government Japan Beyond The “e”  ร่วมกับผู้แทนจากประเทศอื่นๆ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1037465092989798