มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


10 May 2559
1303

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน นำโดย รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง e-Government by EGA” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อให้คณาจารย์ได้เห็นภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจการให้บริการรวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (BIG DATA)” โดยนายอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้จัดการส่วนต้นแบบนวัตกรรม และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1024320374304270.1073741980.542226425847003&type=3