อีจีเอ ร่วมเสวนาและโชว์เทคโนโลยีในงาน Startup Thailand 2016


4 May 2559
1195

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ ร่วมการเสวนาในงาน Startup Thailand 2016 ที่เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “Startup Unite” ซึ่งเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) ในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth)

ซึ่งเสวนาภายใต้หัวข้อ Developing Digital Economy through tech startup เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง Ballroom และ หัวข้อ "The Challenges & Opportunities for Startup and VC on Open Government Data" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้อง MEETING ROOM 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน  – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Startup Unite” ซึ่งเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัย International showcases และนิทรรศการ Future of industries ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเกิดแรงบันดาลใจสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภายในงาน อีจีเอ โชว์นิทรรศการ 2 โซน คือ Zone digital technology incubation network : Open Government Data ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร / OpenData Hackathon สร้างและพัฒนาต้นแบบการให้บริการในรูปแบบเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) / MEGA (Mobile e-Government Award) ยกระดับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ / G-News แอปพลิเคชันล่าสุดที่จะทำให้ให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารจากภาครัฐได้โดยตรง แม่ยำ เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์ และ Zone Gov Support : GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน เชื่อมโยงภาครัฐให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020632688006372.1073741979.542226425847003&type=3