อีจีเอ โชว์ GovChannel ในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2558


17 March 2559
1998

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทางในชื่อของ www.govchannel.go.th ในการจัดนิทรรศการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2558 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมบูธการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน“GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” ของ อีจีเอ โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้นำเสนอ ที่บริเวณตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.988992144503760.1073741975.542226425847003&type=3