อีจีเอ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ และแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)


9 March 2559
1982

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐและแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน มี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 12 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนาม โครงการฯ ดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐยุคใหม่ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.984010075001967.1073741974.542226425847003&type=3