EGA จัดอบรมการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม


1 March 2559
1062

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA  ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภายใต้โครงการการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ [Doing Business Platform (Starting Phase)] ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและดูแลระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยมีดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานอบรม  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอภาพรวมระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และสาธิต การใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้างเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 10 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979532458783062.1073741971.542226425847003&type=3