EGA จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เปิดตัวระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)


29 February 2559
2269

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม แถลงข่าวเปิดตัวระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจหรือ Biz Portal ซึ่งเป็นระบบกลางในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจโดยการเปิดตัวระบบ Biz Portal ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐให้ได้รับทราบขั้นตอนในการขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบ Biz Portal เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ได้ใช้ในการติดต่อขอเริ่มธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร โดยไม่ต้องติดต่อหน่วยงานราชการอีก 

ทั้งนี้ กำหนดให้ระบบสามารถพร้อมใช้งานได้ภายในวันที่ 1 มิ.ย.2559 และต้องให้มีผู้ใช้เกินกว่า 50% ของจำนวนการขอจดทะเบียน รวมถึงต้องขยายผลเชื่อมโยงระบบด้านอื่นๆ ของการเริ่มต้นธุรกิจในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการขอใช้ไฟฟ้า ภายใน 1 ก.ย.2559 เพื่อให้ทันกับการเก็บข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ที่จะเริ่มในเดือนมี.ค.-พ.ค. และประเมินผลในช่วงเดือนมิ.ย. และประกาศผลช่วงเดือนต.ค.นี้ เพราะหากไทยถูกจัดอันดับให้แย่ลง หรืออยู่เท่าเดิม ก็จะกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขัน

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า” Doing Business 2016 ของธนาคารโลก ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 49 จาก 189 ประเทศ ลดลง 3 อันดับจากปีที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ล้วนขยับขึ้น เช่น เวียดนาม จาก 93 เป็นอับดับที่ 90 และพม่า จาก 177 เป็นอันดับที่ 167 เป็นต้น เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ และต้องการเห็นอันดับประเทศไทยดีขึ้น”

 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ระบบ Biz Portal ถือเป็นการยกระดับสู่การเป็น One-Stop Service Portal ของบริการภาครัฐอย่างสมบูรณ์” สำหรับการใช้งานระบบ Biz Portal ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้รับ Username เพื่อใช้เข้าระบบ Biz Portal และสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือยื่นข้อบังคับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และที่สำคัญลดระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจ จากเดิม 27 วันครึ่ง  เหลือเพียง 1 วัน ระยะต่อไป จะพัฒนาให้ขอจดทะเบียนธุรกิจ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง หรือยื่นแบบข้อบังคับการทำงานโดยกรอกแบบฟอร์ม (e-Form) และยื่นเอกสารหลักฐาน (e-Doc) ผ่านระบบ Biz Portal ได้ในขั้นตอนเดียวกัน และจะพัฒนาระบบให้เต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้สามารถขอเริ่มต้นธุรกิจ  ขออนุญาตก่อสร้าง และขอใช้ไฟฟ้าได้เบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978939995508975.1073741970.542226425847003&type=3