EGA จัดอบรมระบบลงทะเบียนสำหรับ Business Portal ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


25 February 2559
1288

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA จัดอบรมระบบลงทะเบียนสำหรับ Business Portal ภายใต้โครงการการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ [Doing Business Platform (Starting Phase)]ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนสำหรับ Business Portal ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและดูแลระบบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานอบรม และนาย สมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังมีนำเสนอภาพรวมระบบลงทะเบียนสำหรับ Business Portal และสาธิต การใช้งานระบบลงทะเบียนสำหรับ Business Portal เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 30516 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.976631872406454.1073741969.542226425847003&type=3