EGA จัดสัมมนา ราชการยุคใหม่ ด้วยเครือข่ายภาครัฐ GIN ครั้งที่ 2 ให้กับสาธารณสุข 76 จังหวัด ทั่วประเทศ


24 February 2559
1150

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการสัมมนา “ราชการยุคใหม่ ด้วยเครือข่ายภาครัฐ GIN” ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการเครือข่าย GIN ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ครั้งที่ 2 ปีที่ 3/2559 ให้กับสำนักงานสาธารณสุข 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 (ด้านบนโรงอาหาร) สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

การจัดสัมมนาครั้งนี้กล่าวถึง “เครือข่าย GIN เสริมศักยภาพการดำเนินงานภาครัฐ”, “เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย GIN”, “ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)”, “G-Chat ยกระดับการติดต่อสื่อสารออนไลน์ภาครัฐ ผ่าน Mobile”, “GovChannel ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ”, “MailGoThai สื่อสารอย่างสะดวกปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสากล” และ “มาตรฐานกลางเว็บไซต์ภาครัฐ สู่การยกระดับการพัฒนา e-Government” นอกจากนี้มีนิทรรศการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ GIN และ GovChannel เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์บริการโครงการต่างๆ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.976025645800410.1073741968.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : EGA GIN อบรม สาธารณสุข