กรมราชองครักษ์ เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


17 February 2559
1188

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ กรมราชองครักษ์ กองการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน จำนวน 30 คน นำโดย พลอากาศตรีหญิง ไพลิน สุประดิษฐ์ ผู้ชำนาญการ กรมราชองครักษ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงาน ของ EGA เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972095099526798.1073741966.542226425847003&type=3