มหาวิทยาลัยเกริก เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


15 February 2559
1131

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 35 คน จากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ นิรัญ งามเกิด หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านทักษะและประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจการให้บริการรวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971060399630268.1073741965.542226425847003&type=3