EGA จัดงานปฐมนิเทศผู้ประกวด MEGA2015 พร้อมต่อยอดผู้สมัครกว่า 240 ทีม เข้าสู่การพัฒนาแอปฯ ภาครัฐ


15 February 2559
1253

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงานปฐมนิเทศ โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) “MEGA 2015” เพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญการประกวด , ข้อมูลเรื่อง Open Data , โจทย์การประกวดที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการ  รวมทั้งนิทรรศการผลงานความสำเร็จจากปีที่แล้ว โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีผู้ประกวดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า ในการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) “MEGA 2015” ในครั้งนี้ เป็นแผนที่กระทรวงไอซีทีต้องการให้ภาคเอกชนและนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำชุดข้อมูลภาครัฐจากโครงการ Open Data ซึ่งขณะนี้มีการเปิดเผยข้อมูลจากภาครัฐออกมาจำนวนหนึ่งแล้ว ข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยในรูปของมาตรฐาน ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดึงไปใช้งานได้ในทันที 

โดยปัจจุบันเว็บไซต์ data.go.th นั้นมีชุดข้อมูลจำนวน  490  ชุดข้อมูล  แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่หลากหลายและมีความน่าสนใจมาก และรอให้นักพัฒนาได้นำไปใช้และต่อยอด ทั้งการนำชุดข้อมูลนั้นมาพัฒนาโดยตรง หรือนำมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่แล้ว หรือแม้กระทั่งนำไปบูรณาการกันเองระหว่างชุดข้อมูลที่มีเกิดเป็นแอปพลิเคชั่นใหม่ ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเข้าประกวดครั้งนี้คงต้องมีความยืดหยุ่นและเน้นการใช้ข้อมูลของภาครัฐให้เป็นประโยชน์ที่สุด

โครงการ MEGA2015  ที่ผ่านการบ่มเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME  ในครั้งนี้ คือการตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งในภาคเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมการประกวดการพัฒนาโมบายแอปฯภาครัฐ เพื่อให้เกิดแอปฯภาครัฐ และนำผลงานที่มีความพร้อมมาต่อยอดเพื่อให้เกิดการบริการขึ้นจริง โดยเน้นหานักพัฒนารุ่นใหม่ทุกกลุ่ม ทั้งนักศึกษา นักพัฒนาทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย

    
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า MEGA 2015 ถือเป็นครั้งที่สองที่มีการจัดประกวด จากการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ MEGA2015 ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักพัฒนา สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนรวม 243 ทีม รวมกว่า 280 ผลงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา หรือมือสมัครเล่นร่วมเข้าประกวดกว่า 179 ทีม และนำผลงานเสนอ 200 แอปพลิเคชัน ถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่พร้อมจะต่อยอดได้ในอนาคต และอีกกลุ่ม คือ นักพัฒนาอาชีพและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 64 ทีม นำผลงานเสนอกว่า 80 แอปพลิเคชัน ซึ่งมีการนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ในหลากหลายหมวดเข้ามา หลายโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชั่นที่บริษัทซอฟต์แวร์เหล่านั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาด และมีโปรแกรมบางส่วนดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว EGA เชื่อว่าด้วยแนวคิดใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในครั้งนี้ที่มีมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตามในปีนี้ EGA ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ชนะเลิศทั้งในส่วนของประเภทสุดยอดแนวคิด และประเภทสุดยอดนวัตกรรม ถือเป็นการเปิดช่องให้นักพัฒนาอย่างมาก ดังตัวอย่างของผู้ประกวดในปีที่ผ่านมา ที่ผลงานบางส่วนได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ จนมีการติดต่อเพื่อนำผลงานนั้นไปพัฒนาต่อยอดใช้งานจริงๆ ต่อไป และการมอบรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ก็ทำให้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมากขึ้น ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การคัดกรองก็จะเข้มข้นขึ้น และอาจมีผู้ที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐ จนนำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง มากกว่าปีที่ผ่านมา

ขณะนี้โครงการ MEGA2015 อยู่ในรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ โดยจะมีกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เพิ่มพูนความรู้รอบด้านจากมืออาชีพทางด้านการบ่มเพาะทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเนื้อหาจะมีตั้งแต่ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และชุดข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นยังมีการอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ และ Product to Market ที่มีหลักสูตรด้านการตลาด การสร้างแผนธุรกิจ การฝึกทักษะการนำเสนอ การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การเจรจาต่อรอง การเงิน ภาษี กฎหมาย  บริหารการจัดการต่างๆ  และระเบียบหลักการร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หรือ รอบนำเสนอ Prototype ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลชนะเลิศเดือนมิถุนายนนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971048822964759.1073741964.542226425847003&type=3