EGA รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมจัดนิทรรศการ งาน 1st Anniversary SJC Towards Smart Jobs Smart Workers


20 January 2559
746

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)หรือ EGA รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมจัดนิทรรศการ งาน 1st Anniversary SJC Towards Smart Jobs Smart Workers  "ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ” ผลงาน 1 ปี สำหรับงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ EGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้แทนรับโล่ เพื่อเป็นเกียรติที่ทาง EGA  ได้ให้การสนับสนุน และพัฒนาระบบบริการจัดหางานสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่(Mobile Application) แก่กรมการจัดหาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.957928060943502.1073741962.542226425847003&type=3