รัฐมนตรีไอซีที เร่งตรวจเยี่ยม EGA พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย


6 January 2559
1263

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงไอซีที ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งประชุมหารือโครงการสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA อาทิ แนวทางการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์, การเปิดตัว 2 บริการใหม่ คือ ระบบภาษีไปไหน (ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่าย) และ ระบบ G-News (โมบายแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ), แนวทางศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Data Center), แผนการดำเนินงานในภาพรวมของ EGA ปีงบประมาณ 2559 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เป็นต้น โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน และคณะผู้บริหาร EGA ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ EGA” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ  ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.950797811656527.1073741958.542226425847003&type=3