Global Open Data Index จัดอันดับปี 2015 ประเทศไทยอันดับขยับขึ้น 39%


14 December 2558
1762

ผลการจัดอับดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐมากที่สุดในปี 2015 จาก The Global Open Data Index ประเทศไทย ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 42 มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 39% ขยับขึ้นจากปี 2014 เดิมอันดับที่ 59 มีการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐเพียง 36% สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อแสดงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ถึง 100% สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่ data.go.th

คลิกอ่านรายละเอียดผลการจัดอันดับได้ที่ http://index.okfn.org/place/thailand/