คณะผู้บริหาร อีจีเอ และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


4 December 2558
1125

นางไอรดา เหลืองวิไล และ นางสาว อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558   
 

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ตลอดจนเพื่อให้เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเป็นพลังของแผ่นดิน โดยการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป  โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณห้องประชุม MICT ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.933974140005561.1073741954.542226425847003&type=3