บรรยายพิเศษโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด DCD Converged Thailand and SE Asia 2016.


2 December 2558
2525

DCD Converged Thailand and SE Asia 2016.
"Moving towards a Digital Economy and the New Era of Cloud"

วันพฤหัสบดีที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2559
โรงแรม Swissotel Le Concorde Hotel

โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ร่วมเป็น Keynote Speaker ในเรื่อง Uncovering Thailand’s IT Infrastructure Transformation
และร่วมเเสดงทัศนคติ ในหัวข้อ Driving Thailand to be the Data Center Hub for Indochina – the Important Role of the Public Sector, Private Sector and Investors


     Click Here for more information

เอกสารแนบ

1

img_52c83756145bb132f466d09ed48cafbd

0 ครั้ง