มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


1 December 2558
1959

นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 33 คน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นำโดย  อาจารย์ สุทธิรักส์ ศุขเกษม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ

“บทบาทภารกิจการให้บริการรวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (EGA)” โดย นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.932664176803224.1073741953.542226425847003&type=3