ลิงก์สำหรับแบนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์หน่วยงาน (พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก)


12 November 2558
1082

ลิงก์สำหรับแบนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์หน่วยงาน (พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก)

  • แบนเนอร์ขนาด Full Page (1920 x 372) สีฟ้า
  • แบนเนอร์ขนาด Leaderboard (728 x 90) สีฟ้า
  • แบนเนอร์ขนาด Half Banner (234 x 60) สีฟ้า
  • แบนเนอร์ขนาด Vertical (240 x 400) สีฟ้า