อบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 2


28 October 2558
2263

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ Education Center บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการระบบอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการคลาวด์ การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี และจะขยายผลเปิดอบรมหลักสูตร CCSK อย่างต่อเนื่อง (รุ่นที่ 3) ในเดือนพฤษภาคม 2559 ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.919078058161836.1073741949.542226425847003&type=3