EGA จัดงานสัมมนา “การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud


2 October 2558
1362

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงานสัมมนา “การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานของโครงการ รวมไปถึงการหารือร่วมกันถึงกระบวนการในการรับส่งหนังสือระหว่างน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในการเปิดงานสัมนา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานสัมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน มาพูดคุยถึง “ภาพรวมโครงการ สถิติ และสถานะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 on Cloud” และ นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อการ “แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน” พร้อมตอบคำถามต่างๆจากตัวแทนหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเป็นกันเอง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908823205853988.1073741947.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : e-CMS 2.0 EGA สัมมนา G-Cloud