นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชน EGA สนองรับนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี ทำเนียบรัฐบาล


22 September 2558
2362

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร นำเสนอการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในชื่อ “ศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel)” อาทิ    

1.Thailand e-Government Portal เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ egov.go.th 2. Government Mobile Application Portal เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 3. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยจากจุดเดียวได้ที่ data.go.th 4. Government Kiosk เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ 5. Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของรัฐ เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.Info.go.th) เป็นต้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว  และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกท้องถิ่นเท่าเทียมกัน  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมและให้ความสำคัญเป็นอย่างดีในการนำเสนอผลงานบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904874686248840.1073741943.542226425847003&type=3

——————————————————————
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กันยายน 2558

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดมช่องทางเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ทั้งเว็บไซต์, มือถือ, ตู้คีออส ฯลฯ หวังประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลใหม่ของรัฐอย่างง่ายดาย เผยเว็บไซต์ภาครัฐกว่าสองพัน แอปมือถือภาครัฐกว่าร้อยบริการเข้าร่วม

    ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ขณะนี้ EGA ได้พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขึ้นในชื่อ “ศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel)” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว  และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกท้องถิ่นเท่าเทียมกัน 

    ช่องทางจะประกอบด้วย
1. Thailand e-Government Portal เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ egov.go.th ปัจจุบันมีบริการหรือเว็บไซต์ของภาครัฐที่เผยแพร่หรือให้บริการผ่าน egov.go.th แล้วจำนวน 2,574 เว็บไซต์จาก 454 หน่วยงาน
2. Government Mobile Application Portal เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ต ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน ได้ที่ apps.go.th นอกจากนั้น Government Mobile Application Portal ยังได้พัฒนาเป็นบริการในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ GAC ที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) โดยปัจจุบันมีโมบายแอปพลิเคชันของภาครัฐที่ให้บริการผ่าน apps.go.th แล้วจำนวน 108 บริการจาก 68 หน่วยงาน
3. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยจากจุดเดียวได้ที่ data.go.th โดยปัจจุบันมีข้อมูลของภาครัฐที่เปิดเผยแล้วจำนวน 285 ชุดข้อมูล จาก 38 หน่วยงาน              
4. Government Kiosk เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของรัฐ โดยปัจจุบันมีข้อมูลและบริการของภาครัฐแล้วจำนวน 8 ระบบ จาก 4 หน่วยงาน ปัจจุบันได้ติดตั้งเพื่อให้บริการแล้วจำนวน 2 แห่งที่ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา 
5. Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชน ซึ่งปัจจุบัน มีการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ Government Smart Box  ณ จุดให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 27 เครื่อง
6. เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.Info.go.th) ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุกๆ หน่วยงาน ภายใต้ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของภาครัฐได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกที่ ทุกเวลา 

    “สำหรับการเตรียมการพัฒนา e-Government ไปสู่ Digital Government เพื่อขับเคลื่อน Digital Economy ทาง EGA จะพัฒนา Government Access Channel ไปสู่การเป็น Digital Government Service Hub ของประเทศไทยต่อไป” ดร.ศักดิ์ กล่าวสรุป
    ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะมีการเปิดตัว Government Access Channel  อย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้