สัมมนา Call for Idea : Cloud Security Framework and Standard


17 September 2558
1393

ส่วนประสานความร่วมมือ และส่วนมาตรฐาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาหัวข้อ Call for Idea : Cloud Security Framework and Standard โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดงาน Call for Partnership : Cloud Security เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา   ภายในงานจัดให้มีการสนทนากลุ่มย่อย ( Focus Group ) เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ Cloud Security Framework ของประเทศไทยเพื่อสอดคล้องกับแผนงานประจำปีที่ได้จัดทำไว้ ทั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโหมดสาทร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.902506896485619.1073741941.542226425847003&type=3