(ข่าวประชาสัมพันธ์) ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น


10 September 2558
1619

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองขั้นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-0778, 0-2141-0779 โทรศัพท์สายด่วน 1355