(ข่าวประชาสัมพันธ์) ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น


10 กันยายน 2558
1578

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองขั้นต้น 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น   
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-0778, 0-2141-0779 โทรศัพท์สายด่วน 1355