วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


8 September 2558
3583

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ (EGA) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 82 คน จาก วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นำโดย อาจารย์พิพัฒน์ ศรีประกายแก้ว หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจการให้บริการรวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) (EGA)” โดย นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ และนางสาวโสภิต ศิลปเจริญ ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898167173586258.1073741937.542226425847003&type=3