EGA Calls for Partnership ในหัวข้อ Cloud Security


20 August 2558
1141

ส่วนประสานความร่วมมือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด EGA Calls for Partnership ในหัวข้อ Cloud Security ณ ห้อง Roof Top โรงแรม S31 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Security โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง รวมถึงสถาบันการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ โดยการจัดงาน EGA Calls for Partnership เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อต่อยอดไปสู่ EGA Calls for Idea ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2558 ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888236784579297.1073741932.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : EGA cloud Security Calls for Partnership