EGA ให้การต้อนรับคณะข้าราชการพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐบังคลาเทศ


17 August 2558
1223

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ให้การ ต้อนรับคณะข้าราชการพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐบังคลาเทศ นำคณะโดย Mr. Md. Badrul Alam, Joint Secretary, Ministry of Defence ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) อาคารบางกอก ไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริการภาครัฐแก่ประชาชน ซึ่งการเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งหลักสูตรในการสัมมนาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

รวมทั้งได้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้าน Roles, responsibilities, services and operation plans of the agency และ Data synchronizing from the different ministries โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887178228018486.1073741929.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : EGA e-Government Digital Economy Development local thailand