หม่อมอุ๋ย เยี่ยมชมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ EGA สนองรับนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี ในงาน NBTC EXPO THAILAND 2015 (NET2015)


6 August 2558
1394

NBTC EXPO THAILAND 2015

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา ร่วมงานวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2558 จัดระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ชื่องาน NBTC EXPO THAILAND 2015 (NET2015) จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Digital Economy กับการพัฒนาประเทศไทย” และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในบริเวณงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

สำหรับงาน NBTC EXPO THAILAND 2015 (NET2015) นี้ EGA ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งอยู่โซน Digital Economy : การจัดแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับความคิดริเริ่มต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อาทิ  

1.บริการ Government Application Center หรือ GAC ที่เป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ในรูปแบบของ Mobile Applications ที่สะดวกรวดเร็วสู่ภาคประชาชน

2.บริการ Citizen Smart Info (Smart Kiosk) คีออสในการให้บริการประชาชน ที่เป็นการบริการข้อมูลประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท หรือ Smart Card เพียงใบเดียว ที่จะทำให้การติดต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service

3. Data Center

โดยกิจกรรมแสดงผลงานนี้ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของ EGA มี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานบริการดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.881554991914143.1073741926.542226425847003&type=3