EGA: การรับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001: 2013


28 July 2558
1891

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC  27001:2013 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรในขอบเขตการขอรับรอง : การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับบริการ G-Cloud ในระดับ  Infrastructure as a service

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877750788961230.1073741925.542226425847003&type=3