อย. จับมือ อีจีเอ เปิดตัวแอปฯ Oryor Smart Application Versions 2


17 July 2558
4327

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือ “Oryor Smart Application Versions 2” เพิ่มฟังก์ชั่นการให้บริการหลากหลายเมนูอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีไฮไลท์เป็นการตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและวัตถุอันตราย พร้อมเกมใหม่ 4 เกม รวมถึงสามารถค้นหาร้านขายยาได้ทั่วทั้งประเทศ หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่จะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิตอลอย่างแพร่หลาย โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.บุญชัยสมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ขึ้นแถลงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาถนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นตัวแทน Smart Government หรือ Smart Women ภาครัฐนั้น ที่ผ่านมาแอปพลิเคชันบนมือถือ รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งหน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ได้จากจุดเดียวผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐหรือ GAC ซึ่งย่อมาจาก Government Application Center พร้อมสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชนทุกหน่วยรายงานมายังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จะเป็นส่วนงานกลางในการรวบรวมทุกแอปพลิเคชันไว้ในแอปพลิเคชันกลางชื่อ GAC ที่เป็นแหล่งรวบรวมทุกแอปพลิเคชันของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสืบค้นได้โดยสะดวก และสามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลด GAC ได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันภาครัฐที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้จริงบน GAC แล้วกว่า 100 แอปพลิเคชัน

สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ “Oryor Smart Application Versions 2 นี้ EGA มีบทบาทในการสนับสนุนภาครัฐให้มีระบบบริการทางช่องมือถือ (Mobile) โดยร่วมการพัฒนา Feature เมนู ค้นหาร้านยา ที่เป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่สามารถค้นหาตำแหน่งร้านขายยาได้ทั่วทั้งประเทศ โดยสามารถเลือกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ต้องการค้นหา หรือสามารถค้นหาร้านขายยาในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยโปรแกรมจะระบุพิกัดร้านขายยาในบริเวณใกล้เคียง พร้อมข้อมูลร้านขายยา และสามารถใช้ระบบนำทาง นำทางไปยังเป้าหมายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ EGA ยังเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำกับหน่วยงานภาครัฐในการบริการรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (มือถือ) คือ ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรือ GAC ซึ่งแอปพลิเคชันทุกแอปที่บรรจุอยู่ใน GAC นั้น ทาง EGA จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ พร้อมทั้งกำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้กับแอปพลิเคชันภาครัฐใน GAC ทั้งหมดอีกด้วย 

สิ่งที่สนใจหลังจากนี้ ก็คือ EGA ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตต่างๆ จะต้องจัดทำคู่มือให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้เวลานานเท่าใด เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบคู่มือการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ได้ในเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน (www.info.go.th)” ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงให้ทราบในสัปดาห์หน้า และ EGA จะให้บริการ Digital Economy เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริงด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด
    
————————————————————————–

อย. ก้าวล้ำ พัฒนา Mobile App เข้าสู่ Version 2 เพิ่มฟังก์ชั่นการให้บริการหลากหลายเมนู อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีไฮไลท์เป็นการตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร และวัตถุอันตราย พร้อมเกมใหม่ 4 เกม รวมถึงสามารถค้นหาร้านขายยาได้ทั่วทั้งประเทศ หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่จะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิตัลลอย่างแพร่หลาย

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึก อย. นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมคณะ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เริ่มให้บริการ Oryor Smart Application มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็น Mobile Application แรกของ อย. ที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผลการตอบรับจากการเปิดตัว Oryor Smart Application ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความนิยมเป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้ดาวน์โหลดใช้งานแล้ว มากกว่า 140,000 ครั้ง เคยติดอันดับ 1 ในชาร์ท Application ฟรียอดนิยมในหมวดสุขภาพและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัล กิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ล่าสุด อย. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการ Oryor Smart Application Version 2 ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ ๆ มีการปรับโฉมให้ใช้งานง่าย และสวยงามมากขึ้น พร้อมทั้งมีการปรับปรุง

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อว่า Oryor Smart Application Version 2 นี้ มีบริการเพิ่มเติมและอัดแน่นไปด้วยเมนูสืบค้นที่น่าสนใจ จากเดิม 7 เมนู เพิ่มเป็น 9 เมนู ประกอบไปด้วย เมนู Smart Tips เป็นเมนูเด่น เนื่องจากมีข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กว่า 100 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ และฉลาก GDA รวมถึงการแนะนำ อย. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เมนู สถานีข่าว อย. เป็นการเกาะติดข่าวสาร อัพเดททันใจ กับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากสนใจข่าวไหน เป็นพิเศษ สามารถกด Like เพื่อ Share ให้เพื่อน ๆ อ่านได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ได้ เมนู Library เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ของ อย. ที่สามารถเลือกอ่านหนังสือ วารสาร ที่อย. จัดทำขึ้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น อย. Report, อย. Trade Insight, อย. Health Book และ FDA Journal พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้อ่านได้ เมนู ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเมนูเด็ดที่ถือเป็นไฮไลท์ และเป็นเมนูที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสามารถตรวจสอบเลขเครื่องสำอาง อาหาร และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น
 

เมนู Media Center เป็นแหล่งรวบรวมสื่อ Multimedia ไม่ว่าจะเป็น Animation สารคดี และสปอตโทรทัศน์ สามารถ Like, Share หรือดาวน์โหลดได้ เมนู ร้องเรียน เป็นการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่าน Application เมื่อพบปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถกรอกข้อมูลพร้อมภาพแล้วกดส่ง ซึ่งข้อมูลและภาพจะไปปรากฏที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทันที 

ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียนทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในร้องเรียนที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมนู ศูนย์ดูแลสุขภาพ สามารถวัดค่าดัชนีมวลกายเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด “ความอ้วน” ที่เป็นมาตรฐานสากล และจะมีรายการอาหารที่บริโภคกันทั่วไป ระบุปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับ สามารถคำนวณเป็นวันได้ เมนู Game Land เมนูเกมใหม่4 เกม ที่จะทำให้ได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน เมนู ค้นหาร้านยา อีกหนึ่งเมนูใหม่ที่สามารถค้นหาตำแหน่งร้านขายยาได้ทั่วทั้งประเทศ โดยสามารถเลือกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ต้องการค้นหา หรือสามารถค้นหาร้านขายยาในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยโปรแกรมจะระบุพิกัดร้านขายยาในบริเวณใกล้เคียง พร้อมข้อมูลร้านขายยา และสามารถใช้ระบบนำทาง นำทางไปยังเป้าหมายได้อีกด้วย

“อย. มุ่งมั่นให้บริการข้อมูลความรู้ สาระดี ๆ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในรูปแบบง่าย ๆ พร้อม จะพัฒนาช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อแนะนำ ติชม การให้บริการ “Oryor Smart Application Version 2” นี้ สามารถแจ้งมาได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 0 2590 7118 ในวันและเวลาราชการ” เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งความเร็วและเสถียรภาพของโปรแกรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872263879509921.1073741922.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : อีจีเอ Oryor smart Application Version 2 อย.