EGA MICT ร่วมงานแถลงข่าว Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่


18 June 2558
2641

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลงข่าวการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ระบบลงทะเบียน http://www.bikeformom2015.com นอกจากนี้ยังสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบ G-Cloud รวมทั้งระบบป้องกันความปลอดภัยทางด้านไอที ซึ่งในวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ลงทะเบียน www.bikeformom2015.com ของ EGA โดยมี ดร.ศักดิ์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว

————————————————————————————————————-
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” กิจกรรมตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป
       
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศตามเส้นทางที่กำหนด โดยเส้นทางส่วนกลางจะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตไปกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีม ข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดในเวลาเดียวกันนี้
       
โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถติดตามรายละเอียด และ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2558 นี้ จากนั้นนำเลขลงทะเบียนไปรับเสื้อและเข็มกลัดที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของโดยพระราชทานจากทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเสื้อยืดสำหรับขี่จักรยานสีฟ้า 9 หมื่นตัว น้ำดื่ม 5 แสนขวด เข็ดกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬากองทัพบก ส่วนในต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859041537498822.1073741916.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : EGA bike bike for Mom ict