EGA เปิดตัวบริการเสริม “ศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ”


16 June 2558
1989

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการแถลงข่าว  “สถานภาพคลาวด์ภาครัฐ 2015” ภาพรวมการให้บริการระบบ G-Cloud ในปัจจุบัน แผนการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพและประสิทธิภาพของบริการระบบ G-Cloud โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ให้รายละเอียดในการแถลงข่าวครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2558 ณ ห้องกรุงเทพ 3  ชั้นแมซซานีน โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

นอกจากนี้ EGA ยังจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานบริการระบบศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ DR Site for G-Cloud เพื่อรองรับการให้บริการกับระบบโปรแกรมสารสนเทศที่สำคัญๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการอยู่บนระบบ G-Cloud ในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับอาเซียนด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ “อาเซียน ซีเอสเอ ซัมมิท 2015” (ASEAN CSA Summit 2015) ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่ดิจิทัล อีโคโนมี เมื่อวันที่ 11-12  มิถุนายน 2558  ซึ่ง EGA จัดร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้ง ประเทศไทย (CSA) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
  

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า หลังจากที่ EGA เปิดบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud และได้รับความนิยมจากหน่วยงานภาครัฐมาใช้บริการกว่า 600 ระบบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ EGA ต้องเพิ่มบริการใหม่เพื่อทำให้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งภาครัฐเกิดความสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริการโครงสร้างพื้นฐานผ่านระบบคลาวด์ หรือ Infrastructure as a Service : IaaS ซึ่งทาง EGA จะเริ่มเปิดให้บริการระบบศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (DR Site for G-Cloud) เพื่อรองรับการให้บริการกับระบบโปรแกรมสารสนเทศที่สำคัญๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการอยู่บนระบบ G-Cloud ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยระบบ DR Site for G-Cloud แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ดูแลให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐตลอด 24 ชั่วโมง

การเปิดให้บริการเสริม “ศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (DR Site for G-Cloud)” แม้จะเริ่มดำเนินการได้แต่จะมีการคัดสรรระบบงานในการเข้าร่วม เนื่องจากบริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูงมาก EGA จึงไม่สามารถเปิดให้บริการระบบดังกล่าวครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ใช้บริการอยู่บนระบบ G-Cloud มากกว่า 600 ระบบงาน  ดังนั้น ในระยะแรกจะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะกับระบบสารสนเทศของรัฐที่สำคัญๆ โดยเน้นเฉพาะระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายของรัฐ และงานให้บริการประชาชนหรือภาคธุรกิจเป็นสำคัญ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่สนใจและนำร่องเข้าร่วมทดสอบจำนวนกว่า 20 ระบบงานบริการ 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถเข้ามาใช้บริการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ EGA ยังได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการระบบ G-Cloud อย่างต่อเนื่อง เช่น   การให้บริการระบบ G-Cloud ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) การเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ระบบ G-Cloud ผ่านเทคโนโลยี SSL-VPN และ 2Factor Authentication เป็นต้น จนกระทั่งปัจจุบัน EGA สามารถได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001:2005 สำหรับบริการระบบ G-Cloud ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับ ภาพรวมในการให้บริการระบบ G-Cloud นั้น EGA มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยระบบ  G-Cloud จะสามารถรองรับการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 550 ระบบงาน ซึ่งปัจจุบันบริการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและมีระบบงานที่ ติดตั้งอยู่บนบริการระบบ G-Cloud มากกว่า 600 ระบบงาน        

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857690454300597.1073741914.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : EGA dr-site Data Center