นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงาน Open Government Data ของ EGA ในงานประกาศเจตนารมณ์ต้านโกงขจัดคนทำไม่ดี


9 June 2558
1502

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง เพื่อยกระดับความโปร่งใส เดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมโลก โดยมี นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

สำหรับงานประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลในวันนี้ EGA ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของการต่อต้านการทุจริตของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาทิ

1. การนำเสนอข้อมูลเรื่อง Open data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเสรี สามารถนำกลับมาใช้และแจกจ่ายได้โดยต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล และต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับแหล่งที่มาหรือตามที่เจ้าของข้อมูลกำหนด Data.go.th การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน,

2. แสดงชุดข้อมูลที่เผยแพร่บน Data.go.th ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ และแบ่งตามหน่วยงาน,

3. บริการ GIN Discovery คือ Mobile Application ที่พัฒนาขึ้นมาช่วยสนับสนุนในการใช้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) โดยผู้ใช้สามารถใช้ Mobile Application นี้ ค้นหาหน่วยงานที่มีการใช้ GIN ในรัศมีที่กำหนดรอบตัวผู้ใช้ จากนั้น GIN Discovery จะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนที่ นอกจากนี้ยังมีการรวมลิงค์เกี่ยวกับ GIN และ Open Data เพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการ GIN ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้อีกด้วย และ

4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักการของ Open Government Data พร้อมยกตัวอย่างแอปพลิเคชั่น Government Spending ของ US และ UK โดยกิจกรรมแสดงผลงานนี้ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของ EGA มี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA และคณะให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานบริการดังกล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ว่า รัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่ผ่านมามีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งมีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายไม่มีผลเพราะคนไม่ยอมรับ ดังนั้น จึงต้องขจัดคนไม่ดี ทำระบบราชการให้โปร่งใสได้รับการยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ การทุจริตมีหลายรูปแบบ ซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการแก้ไขได้กว่าร้อยละ 90 และการจัดอันดับถือว่าดีขึ้น ส่วนปัญหาที่เหลืออยู่ที่คน ซึ่งคาดหวังจากเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่วันหน้า อย่างไรก็ตามหากมีการทุจริตให้แจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852877688115207.1073741842.542226425847003&type=1