อีจีเอ สนองมติคณะรัฐมนตรี เร่งจัดอบรมภาครัฐ หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของไทย (ซีอีโอ) ปีที่ 2


28 May 2558
1286

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร สำหรับผู้บริหารโดยใช้ชื่อว่า "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส) หรือ (e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO) รุ่นที่ 2" ซึ่งเป็นการอบรมผู้บริการหน่วยงานภาครัฐในระดับ หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ระดับปลัด อธิบดี หรือเทียบเท่า โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมปาถกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์และการวางแผนตามแนวนโยบาย Digital Economy ของประเทศไทย” และมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง VIE Function 3-4 ชั้น 12 โรงแรมวีโฮเทล กรงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855353747867601.1073741846.542226425847003&type=3