เทศบาลเมืองสระบุรี เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


20 May 2558
820

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งนำคณะโดย นางสมบุญ ปานดาษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA” เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องรับรองผู้บริหาร ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอก ไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และสานต่อนโยบายของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาค รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ” โดย นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ และ นางสาวโสภิต ศิลปเจริญ  ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855357601200549.1073741849.542226425847003&type=3