EGA ICT โชว์นวัตกรรม Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy งาน MONEY EXPO 2015


20 May 2558
1675

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมทางการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 (MONEY EXPO 2015) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และแนวคิดในการนำเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าชมงานได้ทดลองใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาค รัฐ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีร่วมออกบูธ ประกอบด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้ความรู้เรื่อง Digital Government นำเสนอบริการของภาครัฐที่เข้าถึงการให้บริการประชาชน อาทิ บูธแสดงศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) ตู้ Kiosk บริการประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้บัตรประชาชน Smart Card เป็นต้น 

ขณะที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ บริการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องแหล่งเงินทุน จดแจ้งลิขสิทธิ์ รวมทั้งจัดแสดงพร้อมแนะนำซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจ โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี 

ด้านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเว็บไซต์ Thaiemarket.com ในรูปแบบของ

e-Directory หรือระบบฐานข้อมูลร้านค้าออนไลน์ รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการตรวจสอบว่ามี ความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นว่าการให้บริการมีคุณภาพ มีการดูแลลูกค้าที่ดี มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และมีความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ โดยการออกเครื่องหมายทรัสต์มาร์ค (Trust Mark)

สำหรับ บมจ. ทีโอที นำสินค้าและบริการสำหรับประชาชน อาทิ TOT iptv/TOT hi-speed internet/ TOT Fiber 2U/TOT 3G Solution และบริการใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการเงิน/ธุรกิจประกันภัย/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วน บมจ.กสท โทรคมนาคม นำเสนอระบบ G chat และ CAT e-smart farm ผ่าน Tablet/Smartphone พร้อมแนะนำบริการในกลุ่ม CAT e-business เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน CAT cyfence ศูนย์ให้บริการด้าน IT Security กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การนำเสนอและสาธิตบริการ Cloud service ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีด้าน ICT ผสานกับการนำเสนอสินค้าและบริการด้าน IT Service รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและบริการ my by CAT พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและแจกซิมฟรี ขณะที่ บจ. ไปรษณีย์ไทย นำเสนอการสั่งซื้อของทางไปรษณีย์ ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ การจำหน่ายแสตมป์ การจำหน่ายประกันลุ้นล้าน และการถ่ายภาพทำเป็นแสตมป์ เป็นต้น

ปีนี้เป็นปีแรกที่กระทรวงไอซีทีเข้าร่วมงาน MONEY EXPO 2015 โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างความพร้อมด้าน ICT ของประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีอินเทอร์เน็ตครบทุกตำบลในปี 2559 และครบทุกหมู่บ้านในปี 2560 ในราคาที่เหมาะสม ไม่แพง ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้ประโยชน์ มีกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานรองรับ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิด และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855359054533737.1073741850.542226425847003&type=3