นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ EGA สนองรับนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี ในการแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน


20 May 2558
1538

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ร่วมงานการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือนของรัฐบาล โดยมี นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้แถลง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

สำหรับการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลนี้ EGA จัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เด่นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy)  อาทิ บริการ Government Application Center หรือ GAC ที่เป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ในรูปแบบของ Mobile Applications ที่สะดวกรวดเร็วสู่ภาคประชาชน บริการ Citizen Smart Info คีออสในการให้บริการประชาชน ที่เป็นการบริการข้อมูลประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท หรือ Smart Card เพียงใบเดียว ที่จะทำให้การติดต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service โดยมี นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของ EGA ณ บริเวณโถลงกลางและตึกสันติไมตรี (หลังใน) ซึ่งมี นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานบริการดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้พัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ภาค ประชาชน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855381321198177.1073741852.542226425847003&type=3