ผู้อำนวยการอีจีเอ นำคณะอวยพร สำนักงบประมาณ เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗


19 May 2558
203

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จาก นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ส่วนกลาง นางดวงตา ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓ ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงบประมาณ  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.654150204623333.1073741917.100000850770441&type=1