ผู้อำนวยการ อีจีเอ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง “เปิด M-Government ปี ๕๗”


19 May 2558
27

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้สัมภาษณ์ นางสาวจุฬาวรรณ สุทธิมาศ ผู้สื่อข่าวสายไอซีที จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ในประเด็นเกี่ยวกับ "การดำเนินงานที่ผ่านมา และ ทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)" เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด กล่าวว่า “ที่ผ่านมา EGA ดำเนินงานตามภารกิจ ที่เน้นในด้านบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีผลงานเด่นๆ ก็คือ  ๑.เรื่องระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ที่ในขณะนี้ มีการเชื่อมต่อแล้วประมาณ ๒,๓๐๐ หน่วยงาน ๒.ระบบคอมพิวเตอร์ คือ โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) มีหน่วยงานมาใช้ประมาณ ๑๒๙ หน่วยงาน ๒๕๙ ระบบ ๓.ระบบแอพพลิเคชั่นกลางของภาครัฐ คือ e-Portal มีประมาณ ๑,๐๐๐ บริการ ๕.มาตรฐาน e-Government คือ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ e-Government Portal และ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๖.การอบรมด้านไอทีให้กับภาครัฐ เช่น โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) หรือ CEO โครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for  e-Government โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒,๐๐๐ คน 

สำหรับงานนำร่องที่ผ่านมา คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐบนคลาวด์ (Software as a Service) และ โครงการ Smart box ที่ปีนี้จะพัฒนาให้ดีมีประสิทธิภาพและขยายลงพื้นที่มากยิ่งขึ้น และที่เป็นไฮไลท์ คือ Office 365 และจะมีการเปิดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม (e-Participation) ในการแสดงความคิดเห็นในการให้บริการภาครัฐ

นอกจากนี้จะเปิดตัวบริการ Portal ที่รวมแอพพลิเคชั่นกลางของภาครัฐขึ้น เพราะปัจจุบันคนไทยใช้มือถือเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Services) ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

ส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น EGA จะเน้นนโยบาย Mobile Government     (M-Government) อย่างเช่น แอพพลิเคชั่นตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนรถยนต์สูญหาย และการซื้อสินค้าที่ถูกโกงผ่านช่องทางออนไลน์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

และบริการภาครัฐต่างๆ เช่น GIN-จะเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ หน่วยงาน Cloud-จะเพิ่มระบบด้านความปลอดภัย (Security) มากขึ้น EGA Smart Box-จะขยายลงพื้นที่มากขึ้น data.go.th-จะเป็นเว็บรวบรวมฐานข้อมูลภาครัฐทั้งหมด เพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึง จะมีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนจะรู้จัก e-Government มากขึ้นและต่อไปจะลดจำนวนปริมาณกระดาษมากขึ้นโดยใช้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของ EGA นอกจากนี้ บัตรประชาชน Smart Card จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด กล่าว”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.650738031631217.1073741916.100000850770441&type=1