คณะผู้บริหาร สรอ. ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ ICT ทำพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


16 March 2558
643

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.) นำคณะผู้บริหาร สรอ. ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ กสทช. ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน  จากนั้นได้มีพิธีถวายพานพุ่มและเครื่องสักการะ พระอนุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ถ.แจ้งวัฒนะ